top of page
YENİ-atalogophotoshop.png

ACİL TIP AKADEMİSİ

EMERGENCY MEDİCAL  ACADEMY

türkiyeaciltipakademisi.png

Acil Tıp Akademisi 8 Nisan 2012 tarihinde kuruldu. Mesleki gelişiminiz için
Doktor, Paramedik, ATT, Hemşire ve diğer tüm yardımcı sağlık personellerin
gelişimi için kurulmuştur. Tüm patent ve marka hakları saklıdır.

acil-servis3_edited.jpg

ACIL TIP AKADEMISI
HAKKIMIZDA

- Acil Tıp Akademisi 2012 yılında kuruldu.
- Akademimiz: Tüm hekimlerin, tıp öğrencilerinin ve tüm sağlık çalışanlarının;
* Acil Tıp konularında eğitimler alabilmesi için,
* Mesleki gelişimlerini sağlayabilmesi için,
* Bilimsel çalışmalar yapabilmesi için, projeler yapmaktadır.

- Ulusal ve uluslararası eğitimler ve kurslar düzenleyerek Dünya'daki ve Türkiye'deki Acil Tıbba yön vermektedir.

" Acil Tıp Akademisi'nde kal, Hayatta kal.. "

acil-servis2.jpeg
aha2.jpg
American_Heart_Association-logo-acil-tıp
aha-turkey.png
ilkyardımakademisi.png
acil-tıp-akademisi-ATAK-ATA.png

KLİNİK YAZILAR

TEMEL ACİL TIP EĞİTİMİ

TemelModül11-haberleşmebutton.png

Haberleşme

TemelModül2-TemelYaşamDesteğibutton.png

Temel Yaşam Desteği

TemelModül6-Şokluhastayayaklaşımbutton.p

Şokta Olan Hastaya Yaklaşım ve Damaryolu Açılması

TemelModül10-olayyeriyönetimibutton.png

Olay Yeri Yönetimi 

TemelModül3-2-kanamalarbutton.png

Kanama ve Yaralanmalarda Acil Bakım İlkeleri

TemelModül7-TemelEKGbutton.png

Temel EKG ve Ritim Tanıma

TemelModül1-Haberleşme,_Olay_Yeri_Yöneti

Triaj

TemelModül3-Travmalıhastayayaklaşımbutto

Travmalı Hastaya Yaklaşım

TemelModül8-Periarrestritimlerbutton.png

Periarrest Ritimlerin Yönetimi

İLYAD1-acilolguyönetimibutton.png

Acil Olgu Yönetimi

TemelModül4-SolunumYetmezliğibutton.png

Solunum Yetmezliği Olan Hastaya Yaklaşım

TemelModül9-Arrestritimyönetimibutton.pn

Arrest Ritimlerin Yönetimi

TemelModül12-havayolutıkanmasıbutton.png

Havayolu Tıkanıklıkları 

TemelModül5-Havayolununaçılmasıbutton.pn

Havayolunun Açılması ve Ventilasyonun Sağlanması

TemelModül13-ambulansdonanımlarıbutton.p

Ambulanslar 

Acil Sağlık Araçları ve Donanımları

acil-servis4.jpeg
acil-tıp-akademisi-ATAK-ATA.png

PARAMEDİK - ATT AKADEMİSİ

PARAMEDİK - ATT ALGORİTMALARI

paramedikakademisi.png

HASTANE ÖNCESİ ACİL TIBBİ YARDIM VE BAKIM AKIŞ ŞEMALARI YETİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU

1. Saha Yönetimi

2. İlk Değerlendirme

3. Öykü Muayene

4. Sürekli Değerlendirme

7. VF / Nabızsız VT

8. Bradikardi

9. Taşikardi

10. Bilinç Değişikliği

5. Kalp Durması İleri Yaşam Desteği

11. Anaflaksi

6. Asistol / NEA

12. Yanıklar

13. Göğüs Ağrısı (Travmatik Olmayan)

14. Hipertermi

15. Hipotermi

16. Yılan Isırması

17. Kene Isırması

19. Diyabetik Aciller

20. Vertigo

21. Normal Doğum

22. Doğum Komplikasyonları

23. Havayolu Tıkanması

25. Amfizem - KOAH

26. Kalp Yetmezliğine Bağlı Akut Akciğer Ödemi

27. Nöbet (Konvülziyon)

28. Üçüncü Trimester Eklampsisine Bağlı Gelişen Nöbetler

29. Hipovolemik Şok

18. Suda Boğulma

24. Astım

30. Kardiyojenik Şok

31. Spinal İmmobilizasyon

32. İnme / CVO

33. Toksikoloji Zehirlenme / Doz Aşımı

34. Alkol İntoksikasyonu / Yoksunluğu

35. Narkotik Opiadlar

Zehirlenme

41.kolinerjik-zehirlenmebutton.png

36. Kolinerjikler

Zehirlenme

42.antidepresanbutton.png

37. Trisiklik Antidepresan

Zehirlenme

43.kokainbutton.png

38. Kokain - Metamfetamin

Zehirlenme

44.kalsiumkanalblokerleributton.png

39. Kalsiyum Kanal Blokerleri

Zehirlenme

UYARILAR 

Acil tıp ve hastane öncesi acil tıp sürekli olarak gelişen ve değişen bir bilim dalıdır.Hastalıkların veya yaralanmaların tümünün kesin tedavisi kanıta dayalı yapılan çalışmalar ile değişmektedir. Kanıta dayalı yapılan yeni araştırmalar ile acil olgular için kullanılan ilaçlar ve tedaviler güncellenmektedir. Bu paylaşımlar hazırlandığı an itibari ile kabul görmüş kılavuzlara göre hazırlanmıştır. Bu çalışmayı yapan ekip bu bilgilerin kullanılması sırasında ve sonrasında doğan sonuçlardan, ihmal ve hatalardan asla sorumlu değildir. Uygulayıcılar görev tanımlarında yer alan görev ve talimatları yaparak akış şemalarını uygulamalıdır. Uygulayıcılar düzenli olarak tıp bilimindeki gelişmeleri, uluslararası kabul gören kılavuzları ve yasal mevzuatları takip etmelidir.

Acil Tıp Akademisi EKG Egitimi.png

TEMEL VE İLERİ SEVİYE

EKG EĞİTİMİ

- Ulusal ve Uluslararası kitap ve yayınların bir arada çalışıldığı sıfırdan ileri seviye EKG öğrenip, yorumlamanızı sağlayan bir eğitim.

- 16 saatte sıfırdan 60 ritim gösterilmektedir.

- Onlarca EKG trasesini yorumlayacağınız interaktif bir eğitim.
-Eğitim sonunda; başarılı olanlara başarı sertifikası, katılım sağlayan kursiyerlerimize katılım sertifikası verilmektedir.

EKGG2.jpg
bottom of page