top of page
YENİ-atalogophotoshop.png

ACİL TIP AKADEMİSİ

EMERGENCY MEDİCAL  ACADEMY

türkiyeaciltipakademisi.png
acil-servis3_edited.jpg

ACIL TIP AKADEMISI
HAKKIMIZDA

- Acil Tıp Akademisi 2012 yılında kuruldu.
- Akademimiz: Tüm hekimlerin, tıp öğrencilerinin ve tüm sağlık çalışanlarının;
* Acil Tıp konularında eğitimler alabilmesi için,
* Mesleki gelişimlerini sağlayabilmesi için,
* Bilimsel çalışmalar yapabilmesi için, projeler yapmaktadır.

- Ulusal ve uluslararası eğitimler ve kurslar düzenleyerek Dünya'daki ve Türkiye'deki Acil Tıbba yön vermektedir.

" Acil Tıp Akademisi'nde kal, Hayatta kal.. "

acil-servis2.jpeg
emt-academy1.jpg

PARAMEDİK AKADEMİSİ  PARAMEDİK.ORG

aha2.jpg
American_Heart_Association-logo-acil-tıp
aha-turkey.png
ilkyardımakademisi.png
acil-tıp-akademisi-ATAK-ATA.png

I. EĞİTİM    TEMEL ve İLERİ EKG EĞİTİMİ KARDİVASKÜLER FİZYOLOJİ EĞİTİMİ  (1 GÜN)

- Ulusal ve Uluslararası kitap ve yayınların bir arada çalışıldığı sıfırdan ileri seviye EKG öğrenip, yorumlamanızı sağlayan bir eğitim.

- 8 saatte sıfırdan ileri seviye gerçek hasta EKGleri gösterilmektedir.

- Onlarca EKG trasesini yorumlayacağınız interaktif bir eğitim.
-Eğitim sonunda; başarılı olanlara başarı sertifikası, katılım sağlayan kursiyerlerimize katılım sertifikası verilmektedir.
- Eğitim içerisinde;

    Kalp ve dolaşım fizyolojisi,
    Kalbin ileti sistemi,
    Sinüzal Aritmiler
    Atriyal Aritmiler
    Ventriküler Aritmiler
    Ölümcül Aritmiler

    Akut Koroner Sendromlar, Akut Myokard İnfarktüsü
    PVC - PAC - AV Bloklar - Dal Blokları
    Pace-maker ritimleri ve vaka çalışmaları yapılacaktır.

EĞİTİM ÜCRETİ
500 TL

ekg-egitimi4.jpg

EĞİTİMLERE ÖN KAYIT FORMU

II. EĞİTİM    TEMEL ACİL TIP EĞİTİMİ  (2 GÜN)

- Alanında uzun yıllardır çalışmış profesyonel eğitmenler ile olay yerinin değerlendirilmesinden başlanarak, bir çok hastalık anlatılacak.
- Erişkin hastaya temel yaşam desteği, Solunum Yetmezliğine Yaklaşım, Havayolu Tıkanıklığına Müdahale, Havayolunun Açılması ve Ventilasyonun Sağlanması, Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları, Şoklu Hastaya Yaklaşım, Damar Yolunun Açılması anlatılacak.

- Ambulans Sedyeleri ve Ekipmanları, Sabitleme ve Taşıma Ekipmanları Gösterim ve Uygulamaları anlatılacak. Temel EKG bilgisine sahip olup arrest hastaya müdahale edebilecek, ekibinizi simülasyon uygulamları sayesinde yönetebileceksiniz.

- İleri kardiyak yaşam desteği uygulamalarını yapabileceğiniz profesyonel mankenler ile temel ve ileri havayollarını açıp periarrest müdahalelerini yapabileceksiniz.

- Travmalı hastaya genel yaklaşımı görüp profesyonel taktik turnike uygulamasını yapabileceksiniz.

- Gerçek doku üzerinde intraosseöz uygulama yapabileceksiniz.

- Tansiyon pnömotoraksa müdahale ederek iğne dekompresyonunu uygulayabileceksiniz.

EĞİTİM ÜCRETİ
1.500 TL

EĞİTİM İÇERİĞİ İÇİN TIKLAYIN

foto3.jpg
medic2.jpg
PARAMEDİK-KARTI.png

Eğitimlerimizi Alan Her Katılımcıya QR Kodlu "Online-CV Web Sayfası"nı ve QR Kodlu "CV Kartviziti"ni Hediye Ediyoruz. Paramedik Kariyer Kulübü'ne alarak iş bulmalarına yardımcı oluyoruz.

III. EĞİTİM    ERİŞKİN İLERİ YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMİ 
(2 GÜN)

- Alanında uzun yıllardır çalışmış profesyonel eğitmenler ile büyük çaplı olaylarda acil olgu yönetimi ile eğitime başlanacaktır.

- İleri EKG bilgisi verilecektir. Akut koroner sendromlu hastaya yaklaşım, ileri kardiyak yaşam desteği uygulamaları ve bir çok hastalığa yaklaşım anlatılacaktır.

- Diyabetik Aciller, Hipoglisemi, Hiperglisemiye Yaklaşım, Hipertermi, Yanık Vakaya Yaklaşım, Elektrik Yanıklarına Yaklaşım, Zehirlenen Hastaya Yaklaşım ve Toksikoloji Algoritmaları,  Nörolojik Acillere Yaklaşım (SVO), Nöbet (Konvüzyon) Yönetimi,  Kadın Doğum Acilleri, Gebelikte İKYD, Kadın Doğum Algoritmaları, Anaflaksiye Yaklaşım, Otoenjektör Kullanımı ve Vaka Çalışmaları, Boğulma ve Hipotermiye Yaklaşım ve Vaka Çalışmaları, Krikotreotomi uygulaması ve bir çok vaka simülasyon çalışmasının yapıldığı bir eğitim olacaktır.

EĞİTİM ÜCRETİ
1.500 TL

EĞİTİM İÇERİĞİ İÇİN TIKLAYIN

medic2.jpg

IV. EĞİTİM    ÇOCUK İLERİ YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMİ
(2 GÜN)

- Alanında uzun yıllardır çalışmış profesyonel eğitmenler, bebek ve çocuklarda acil olgu yönetimi ile eğitime başlanacaktır.

- Bebek ve çocuklarda solunum acilleri, şok yönetimi, arrest yönetimi ve ileri kardiyak yaşam desteği anlatılacaktır.

- Simülasyon mankenleri ile temel ve ileri havayolu uygulamaları yapılacaktır.

- Bebek ve Çocuklarda Arrest Ritimler, Bebek ve Çocuklarda Temel Yaşam Desteği, Arrest Yönetimi,  Bebek ve Çocuklarda Periarrest Yönetimi Kardioversiyon  ve Defibrilasyon Uygulaması, Bebek ve Çocuklarda Nöbet Yönetimi, Ateş Yönetimi, Bebek ve Çocuklarda Travma Yönetimi, Bebek ve Çocuklarda Diyabetik Aciller, 
Hipoglisemi,  Hiperglisemiye Yaklaşım, Hipertermi, Yanık Vakaya Yaklaşım,  Bebek ve Çocuklarda Zehirlenen Hastaya Yaklaşım ve Toksikoloji Algoritmaları, Anaflaksiye Yaklaşım anlatılacaktır.
- Bebek ve çocuklarda görelecek bir çok hastalığın müdahalesini ve güncel algoritmalar bu eğitimde anlatılacaktır.Bir çok vaka simülasyon çalışmasının yapıldığı bir eğitim olacaktır.

EĞİTİM ÜCRETİ
1.500 TL

EĞİTİM İÇERİĞİ İÇİN TIKLAYIN

cilyad1.png

V. EĞİTİM    HASTANE ÖNCESİ TRAVMA YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMİ  (2 GÜN)

- Alanında uzun yıllardır çalışmış profesyonel eğitmenler, travmalı hastaya yaklaşım, acil olgu yönetimi ve triyaj konuları ile eğitime başlanacaktır.
- Kafa Travması ve Spinal Travmalara Yaklaşım, Toraks, Abdominal ve Pelvik Travmalara Yaklaşım, Crush Sendromu, Ekstremite Travmaları ve Yanıklara Yaklaşım, Kask Çıkartma, KED Yeleği Uygulamaları, Servical Coller, Sırt Tahtası Uygulamaları, Aspiratör Cihazı, Ana Sedye, Sandalye Sedye Uygulamaları, Faraş Sedye, Vakum Sedye, Atel Uygulamaları,  Kanama Kontrolü, Traksiyon Ateli, Pelvik Kemer Uygulama, Acil Durumlarda Ekipmansız Hasta Taşıma Teknikleri işlenecektir.

- Ambulans ekipmanları ile bir çok vaka simülasyon çalışmasının yapıldığı bir eğitim olacaktır.

EĞİTİM ÜCRETİ
1.500 TL

EĞİTİM İÇERİĞİ İÇİN TIKLAYIN

TİLYAD2.png
AHA-Eğitimleri3.jpeg
American_Heart_Association-logo-acil-tıp
aha-turkey.png
AHA-Eğitimleri.jpeg

" AMERİKAN KALP VAKFI (AHA) 'NIN
88 ÜLKEDE GEÇERLİ SERTİFİKALI EĞİTİMLERİ ARTIK
PARAMEDİK AKADEMİSİ'DE "

American Heart Association (Amerika Kalp Vakfı), Amerika Birleşik Devleti kökenli olmasına rağmen tüm dünya tarafından kabul görmüş bir vakıftır. Yaptığı ve desteklediği bilimsel çalışmalar tüm dünyaya, sağlık konusunda ışık tutmakta olup, özellikle ilk yardım, otomatik eksternal defibrilatör kullanımı ve özellikle ileri kardiyak yaşam desteğinde geliştirdiği eğitim programları ile dünyada en çok kabul gören ve yeni kuralları koyan kuruluştur. Her yıl toplamda 9 milyondan fazla kişi dünya çapında AHA sertifikalı eğitim almaktadır.

2020_cpr_and_ecc_guidelines_graphic.jpg
BLS-AHA-2020.png
AHA-Eğitimleri.jpeg

VI. EĞİTİM
AMERİKAN KALP VAKFI (AHA) 

BASIC LIFE SUPPORT (BLS) 
HEALTHCARE PROVİDER (HCP)
SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN
​TEMEL YAŞAM DESTEĞİ KURSU 
(1 GÜN)

5 saatlik bu programda işlenecek konular:
• Yetişkin ve pediyatrik KPR
• İki müdahaleci için senaryolar ve balon-valf maske kullanımı
• Bilinçli ve biliçsiz hastada yabancı cisim çıkarma manevraları
• Otomatik eksternal defibrilatör kullanımı (pediyatrik kullanım dahil)
• Özel müdahale durumları
• Erişkin, Çocuk ve Bebekte hava yolu tıkanıklıkları

EĞİTİM ÜCRETİ

Katılımcılar: 150 Dolar + KDV

AHA-Eğitimleri3.jpeg
ACLS-AHA-2020.png
AHA-Eğitimleri.jpeg

VII. EĞİTİM

AMERİKAN KALP VAKFI (AHA) 

ADVANCED LIFE SUPPORT - ACLS
İLERİ YAŞAM DESTEĞİ KURSU 

(2 GÜN)

15 saatlik bu programda işlenecek konular:
• ACLS algoritmaları
• Post kardiyak arrest bakım
• Havayolu yönetimi
• Aritmi tanıma
• Yüksek kaliteli KPR
• Intravenöz / Intraoseöz girişim
• İlaç kullanımı
• Defibrilasyon / Kardiyoversiyon /
Transkutan pacing
• Etkin resüsitasyon ekibi dinamikleri
• Akut koroner sendromlar
• Megacode senaryoları

• Ölümün Hasta Yakınına Bildirimesi
• Hayati tehlike içeren diğer klinik olguların
(ör. stroke) erken farkedilmesi ve ilk müdahalesi

EĞİTİM ÜCRETİ

( BLS + ACLS iki kurs toplam ) Katılımcılar: 400 Dolar + KDV

ACLS.jpg
FİRSTAİD-CPR-AED-AHA-2020-2.png
first aid training.jpg

VIII. EĞİTİM

AMERİKAN KALP VAKFI (AHA) 

FIRST AID  -  İlkyardım Kursu

(VIII ve IX EĞİTİM - 1 GÜN)

Eğitim 4 saat sürmekte olup, eğitim sonrasında tarafımızdan AHA standartlarına uygun olarak yapılacak sınavda başarılı olanlara 2 yıl geçerli sertifika verilir.
• 2010 AHA guideline’larına göre bilimsel yeni değişiklikler.
• Erişkin, çocuk ve bebeklerde Temel Yaşam Desteği (TYD) uygulamaları
• TYD yaparken solunum maskesi kullanma
• Erişkin, çocuk ve bebekte havayolu tıkanıklıkları
• İlk yardımın temelleri
• Medikal aciller
    o Solunum problemleri (astım)
    o Allerjik reaksiyonlar (EpiPen kullanımı)
    o Kalp krizi
    o Bilinç kayıpları
    o Diyabet hastalığı ve düşük kan şekeri
    o İnme
    o Epilepsi (Sara krizi)
    o Şok
• Yaralanmalar
    o Kanamalar (iç ve dış)
    o Yara bakımı
    o Baş, boyun ve omurilik yaralanmaları
    o Kırık, çıkık ve burkulma
    o Yanıklar ve elektrik yaralanmaları
• Çevresel aciller
    o Hayvan ısırmaları ve sokmaları
    o Sıcak çarpması
    o Donmalar
    o Zehirlenmeler

cpr.jpeg

IX. EĞİTİM

AMERİKAN KALP VAKFI (AHA) 

CPR - AED
Temel Yaşam Desteği ve Otomatik Eksternal Defibrilatör Kursu

Eğitim 4 saat sürmekte olup,
eğitim sonrasında tarafımızdan AHA standartlarına uygun olarak yapılacak sınavda başarılı olanlara 2 yıl geçerli sertifika verilir.

• Erişkin, çocuk ve bebekte kalp masajı ve suni solunum uygulanması
• Otomatik Eksternal Defibrilatör uygulaması

VIII ve IX EĞİTİM TOPLAM
EĞİTİM ÜCRETİ

Katılımcılar: 100 Dolar + KDV

KLİNİK YAZILAR

TEMEL ACİL TIP EĞİTİMİ ÖN ÇALIŞMA DÖKÜMANLARI

TemelModül11-haberleşmebutton.png

Haberleşme

TemelModül2-TemelYaşamDesteğibutton.png

Temel Yaşam Desteği

TemelModül6-Şokluhastayayaklaşımbutton.p

Şokta Olan Hastaya Yaklaşım ve Damaryolu Açılması

TemelModül10-olayyeriyönetimibutton.png

Olay Yeri Yönetimi 

TemelModül3-2-kanamalarbutton.png

Kanama ve Yaralanmalarda Acil Bakım İlkeleri

TemelModül7-TemelEKGbutton.png

Temel EKG ve Ritim Tanıma

TemelModül1-Haberleşme,_Olay_Yeri_Yöneti

Triaj

TemelModül3-Travmalıhastayayaklaşımbutto

Travmalı Hastaya Yaklaşım

TemelModül8-Periarrestritimlerbutton.png

Periarrest Ritimlerin Yönetimi

İLYAD1-acilolguyönetimibutton.png

Acil Olgu Yönetimi

TemelModül4-SolunumYetmezliğibutton.png

Solunum Yetmezliği Olan Hastaya Yaklaşım

TemelModül9-Arrestritimyönetimibutton.pn

Arrest Ritimlerin Yönetimi

TemelModül12-havayolutıkanmasıbutton.png

Havayolu Tıkanıklıkları 

TemelModül5-Havayolununaçılmasıbutton.pn

Havayolunun Açılması ve Ventilasyonun Sağlanması

TemelModül13-ambulansdonanımlarıbutton.p

Ambulanslar 

Acil Sağlık Araçları ve Donanımları

acil-servis4.jpeg
bottom of page