PARAMEDİK AKADEMİSİ

PARAMEDİK ALGORİTMALARI

HASTANE ÖNCESİ ACİL TIBBİ YARDIM VE BAKIM AKIŞ ŞEMALARI YETİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU

1. Saha Yönetimi

7. VF / Nabızsız VT

2. İlk Değerlendirme

8. Bradikardi

3. Öykü Muayene

9. Taşikardi

4. Sürekli Değerlendirme

10. Bilinç Değişikliği

5. Kalp Durması İleri Yaşam Desteği

11. Anaflaksi

6. Asistol / NEA

12. Yanıklar

13. Göğüs Ağrısı (Travmatik Olmayan)

19. Diyabetik Aciller

14. Hipertermi

20. Vertigo

15. Hipotermi

21. Normal Doğum

16. Yılan Isırması

22. Doğum Komplikasyonları

17. Kene Isırması

23. Havayolu Tıkanması

18. Suda Boğulma

24. Astım

25. Amfizem - KOAH

31. Spinal İmmobilizasyon

26. Kalp Yetmezliğine Bağlı Akut Akciğer Ödemi

27. Nöbet (Konvülziyon)

28. Üçüncü Trimester Eklampsisine Bağlı Gelişen Nöbetler

29. Hipovolemik Şok

32. İnme / CVO

33. Toksikoloji Zehirlenme / Doz Aşımı

34. Alkol İntoksikasyonu / Yoksunluğu

35. Narkotik Opiadlar

Zehirlenme

42.antidepresanbutton.png
43.kokainbutton.png
44.kalsiumkanalblokerleributton.png

37. Trisiklik Antidepresan

Zehirlenme

38. Kokain - Metamfetamin

Zehirlenme

39. Kalsiyum Kanal Blokerleri

Zehirlenme

30. Kardiyojenik Şok

41.kolinerjik-zehirlenmebutton.png

36. Kolinerjikler

Zehirlenme

UYARILAR 

Acil tıp ve hastane öncesi acil tıp sürekli olarak gelişen ve değişen bir bilim dalıdır.Hastalıkların veya yaralanmaların tümünün kesin tedavisi kanıta dayalı yapılan çalışmalar ile değişmektedir. Kanıta dayalı yapılan yeni araştırmalar ile acil olgular için kullanılan ilaçlar ve tedaviler güncellenmektedir. Bu paylaşımlar hazırlandığı an itibari ile kabul görmüş kılavuzlara göre hazırlanmıştır. Bu çalışmayı yapan ekip bu bilgilerin kullanılması sırasında ve sonrasında doğan sonuçlardan, ihmal ve hatalardan asla sorumlu değildir. Uygulayıcılar görev tanımlarında yer alan görev ve talimatları yaparak akış şemalarını uygulamalıdır. Uygulayıcılar düzenli olarak tıp bilimindeki gelişmeleri, uluslararası kabul gören kılavuzları ve yasal mevzuatları takip etmelidir.

© 2012  Tüm hakları saklıdır.