YENİ-atalogophotoshop.png

ACİL TIP AKADEMİSİ-ATAK

EMERGENCY MEDİCAL  ACADEMY

EĞİTİMLER

Acil Tıp Akademisi EKG Egitimi.png

KLİNİK YAZILAR

ATAK EĞİTİMLERİ

TEMEL ACİL TIP EĞİTİM MODÜLÜ

TemelModül11-haberleşmebutton.png

Haberleşme

TemelModül3-2-kanamalarbutton.png

Kanama ve Yaralanmalarda Acil Bakım İlkeleri

TemelModül10-olayyeriyönetimibutton.png

Olay Yeri Yönetimi 

TemelModül1-Haberleşme,_Olay_Yeri_Yöneti

Triaj

İLYAD1-acilolguyönetimibutton.png

Acil Olgu Yönetimi

TemelModül12-havayolutıkanmasıbutton.png

Havayolu Tıkanıklıkları 

TemelModül3-Travmalıhastayayaklaşımbutto
TemelModül4-SolunumYetmezliğibutton.png
TemelModül5-Havayolununaçılmasıbutton.pn
TemelModül6-Şokluhastayayaklaşımbutton.p

Travmalı Hastaya Yaklaşım

Solunum Yetmezliği Olan Hastaya Yaklaşım

Havayolunun Açılması ve Ventilasyonun Sağlanması

Şokta Olan Hastaya Yaklaşım ve Damaryolu Açılması

TemelModül8-Periarrestritimlerbutton.png
TemelModül9-Arrestritimyönetimibutton.pn

Periarrest Ritimlerin Yönetimi

Arrest Ritimlerin Yönetimi

Ambulanslar 

Acil Sağlık Araçları ve Donanımları

TemelModül2-TemelYaşamDesteğibutton.png

Temel Yaşam Desteği

TemelModül7-TemelEKGbutton.png

Temel EKG ve Ritim Tanıma

İLERİ ACİL TIP EĞİTİM MODÜLÜ

Erişkin Acil Olgu Yönetimi

Astım

Erişkin Arrest Yönetimi

Ritim Bozuklukları ve EKG

Erişkin Periarrest Ritimlerin Yönetimi

Göğüs Ağrısı ve Akut Koroner Sendrom

Anaflaksi

Zehirlenme

Elektrik Çarpması

Hipoglisemi

Hipotermi

İnme

Resüsitasyon ve Etik

Gebelik

Boğulma

İLERİ PEDİATRİK  ACİL TIP EĞİTİM MODÜLÜ

Çocuk ve Bebeklerde

Acil Olgu Yönetimi

Çocuk ve Bebeklerde

Solunum Acilleri

Çocuk ve Bebeklerde Şok Yönetimi

Çocuk ve Bebeklerde Periarrest Ritimler

Çocuk ve Bebeklerde Nöbet Yönetimi

Çocuk ve Bebeklerde Travma Yönetimi

Çocuk ve Bebeklerde Arrest Ritimler

© 2012  Tüm hakları saklıdır.