top of page
aha2.jpg
American_Heart_Association-logo-acil-tıp
aha-turkey.png
ilkyardımakademisi.png
acil-tıp-akademisi-ATAK-ATA.png
dentist.jpg
DENTİST.jpg

DİŞ HEKİMLERİNE ÖZEL
ULUSLARARASI AHA SERTİFİKALI
KURS PAKETİ

     Diş Hekimlerinin olası acil durumlarda hastalarının sağlığını koruyup olası acil durumu en iyi şekilde yönetebilmeleri için uluslararası sertifikalı 3 eğitim planladık.
     Eğitimler tüm Dünya'da kabul görmüş sertifikalı eğitimlerdir.

     1.Eğitim: BASIC LIFE SUPPORT (BLS) ve HEALTHCARE PROVİDER (HCP)  (SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ) (Uluslararası AHA Sertifikalı)
     
2. Eğitim: FIRST AID (İLKYARDIM)
(Uluslararası AHA Sertifikalı)
     
3. Eğitim: HAVAYOLU YÖNETİMİ VE ANAFLAKSİYE YAKLAŞIM (Acil Tıp Akademisi Katılım Belgeli)

 

EĞİTİM İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYIN

anaflaksi-durum.jpg
AHA-Eğitimleri3.jpeg
American_Heart_Association-logo-acil-tıp
aha-turkey.png
AHA-Eğitimleri.jpeg

" AMERİKAN KALP VAKFI (AHA) 'NIN
88 ÜLKEDE GEÇERLİ SERTİFİKALI EĞİTİMLERİ
ARTIK
ACİL TIP AKADEMİSİ'DE "

American Heart Association (Amerika Kalp Vakfı), Amerika Birleşik Devleti kökenli olmasına rağmen tüm dünya tarafından kabul görmüş bir vakıftır. Yaptığı ve desteklediği bilimsel çalışmalar tüm dünyaya, sağlık konusunda ışık tutmakta olup, özellikle ilk yardım, otomatik eksternal defibrilatör kullanımı ve özellikle ileri kardiyak yaşam desteğinde geliştirdiği eğitim programları ile dünyada en çok kabul gören ve yeni kuralları koyan kuruluştur. 2011 yılında toplam 9 milyon kişi dünya çapında AHA sertifikalı eğitim almıştır.

2020_cpr_and_ecc_guidelines_graphic.jpg
BLS-AHA-2020.png
AHA-Eğitimleri.jpeg

AMERİKAN KALP VAKFI (AHA) 

BASIC LIFE SUPPORT (BLS)  HEALTHCARE PROVİDER (HCP)
SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ KURSU

5 saatlik bu programda işlenecek konular:
• Yetişkin ve pediyatrik KPR
• İki müdahaleci için senaryolar ve balon-valf maske kullanımı
• Bilinçli ve biliçsiz hastada yabancı cisim çıkarma manevraları
• Otomatik eksternal defibrilatör kullanımı (pediyatrik kullanım dahil)
• Özel müdahale durumları
• Erişkin, Çocuk ve Bebekte hava yolu tıkanıklıkları

AHA-Eğitimleri3.jpeg
FİRSTAİD-CPR-AED-AHA-2020-2.png
anaflaksi-durum_edited.jpg

AMERİKAN KALP VAKFI (AHA) 

FIRST AID
İlkyardım Kursu

Eğitim 4 saat sürmekte olup, eğitim sonrasında tarafımızdan AHA standartlarına uygun olarak yapılacak sınavda başarılı olanlara 2 yıl geçerli sertifika verilir.
• 2010 AHA guideline’larına göre bilimsel yeni değişiklikler.
• Erişkin, çocuk ve bebeklerde Temel Yaşam Desteği (TYD) uygulamaları
• TYD yaparken solunum maskesi kullanma
• Erişkin, çocuk ve bebekte havayolu tıkanıklıkları
• İlk yardımın temelleri
• Medikal aciller
    o Solunum problemleri (astım)
    o Allerjik reaksiyonlar (EpiPen kullanımı)
    o Kalp krizi
    o Bilinç kayıpları
    o Diyabet hastalığı ve düşük kan şekeri
    o İnme
    o Epilepsi (Sara krizi)
    o Şok
• Yaralanmalar
    o Kanamalar (iç ve dış)
    o Yara bakımı
    o Baş, boyun ve omurilik yaralanmaları
    o Kırık, çıkık ve burkulma
    o Yanıklar ve elektrik yaralanmaları
• Çevresel aciller
    o Hayvan ısırmaları ve sokmaları
    o Sıcak çarpması
    o Donmalar
    o Zehirlenmeler

cpr.jpeg
entünasyonn.jpg
AHA-Eğitimleri.jpeg

AIRWAY MANAGEMENT and ANAPHYLAXIS RESPONSE COURSE Havayolu Yönetimi ve Anaflaksiye Yaklaşım Kursu

      Eğitim AHA Standartlarında olup 4 saat sürmekte , eğitim sonrasında Acil Tıp Akademisi ve İlkyardım Akademisi onaylı eğitime katılım belgesi verilmektedir.
     Temel ve İleri Hava Yolu teknikleri konusunda temel ve ileri seviye eğitim verilecektir.
     Ayrıca Anaflaksi durumunda hastaya yaklaşım konusu anlatılıp tedavi algoritmaları paylaşılacaktır. 
Konu Başlıkları;
• Orofaringeal Airway
• Nasofaringeal Airway
• Balon- Maske-Valf
• Laringeal Maske
• Özofagial-Trakeal Kombitüp
• Endotrakeal Tüp ile Entübasyon
• EpinefrinPen - Adrenalin Oto Enjektörü uygulaması

Anaphylaxis.jpg
bottom of page